U C H W A Ł A  NR LII/360/10
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 31 marca 2010 roku


 
w sprawie:   przyjęcia sprawozdania z wykonania „ Strategii Rozwoju Gminy Kudowa – Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych” za lata 2004 - 2009

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania „ Strategii Rozwoju Gminy Kudowa – Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych” przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr XXIII/117/2004 z dnia 31 maja 2004,   za lata 2004 – 2009, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LII/360/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2010 12:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2010 12:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 40