Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2010

 

Zarządzenie Nr 89/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 90/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości  czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 91/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i prawnej
Zarządzenie Nr 92/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
Zarządzenie Nr 93/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 maja 2010 roku w sprawie: powołania przedstawicieli gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej sp. z o.o. Basenu "Wodny Świat" 
Zarządzenie Nr 94/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych gminy za 2009 rok
Zarządzenie Nr 95/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Kudowa-Zdrój za 2009 rok
Zarządzenie Nr 96/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 97/10 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 maja 2010 roku
w sprawie: powołania lidera gminnego
Zarządzenie Nr 98/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok
Zarządzenie Nr 99/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 100/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 101/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 102/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 103/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 104/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 105/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: cen za usługi komunalne
Zarządzenie Nr 106/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok
 

Zarządzenie Nr 107/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 108/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 109/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie: procedury opracowania "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2010 - 2015"
Zarządzenie Nr 110/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 111/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju 
Zarządzenie Nr 112/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2010 rok
Zarządzenie Nr 113/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie: regulaminu dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie "Mój dom na medal"
Zarządzenie Nr 114/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie Nr 115/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 116/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 117/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 118/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój i Rozwoju Produktów Turystycznych
Zarządzenie Nr 119/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: umorzenia nieściągalnych należności za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 120/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: oddania udziału w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 121/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 122/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie:  zmiany  zarządzenia nr 21/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych
Zarządzenie Nr 123/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Zarządzenie Nr 124/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Zarządzenie Nr 125/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 126/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 127/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 128/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 129/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 130/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2010
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:06.05.2010 09:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 11:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 156