Uchwała Nr LIII/366/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie:  przyznania  „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)  oraz uchwały nr XXXV/239/98 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku  w sprawie ustanowienia „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa Zdrój” Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uznaniu  wyjątkowych zasług dla rozwoju  Kudowy-Zdroju w dziedzinie kultury, dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego oraz budowy tożsamości lokalnej przyznaje się „Honorowe  Obywatelstwo Miasta Kudowa-Zdrój” Panu  Bronisławowi Kamińskiemu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIII/366/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.05.2010 09:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.05.2010 09:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 44