U C H W A Ł A  NR LIII/368/10
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje :


§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój za okres od 17 marca 2010  roku do 15 kwietnia 2010 roku.


§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIII/368/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.05.2010 09:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.05.2010 09:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 36