Uchwała nr LIV/370/10
Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 11 maja 2010 roku


w sprawie: bonifikaty udzielanej przy oddaniu udziału w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa - Zdrój.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U.  nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 67 i art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje:


§ 1

 

Przy oddaniu udziału w wysokości 69,30% w użytkowanie wieczyste nieruchomości bez zabudowań, położonej w gminie Kudowa – Zdrój, obręb Słone, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 162/11 (AM-9) o pow. 940m2, udziela się bonifikaty w wysokości 95% od ceny pierwszej opłaty.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Kudowa - Zdrój.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIV/370/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.05.2010 12:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.05.2010 12:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 47