Zarządzenie  Nr 139/10
Burmistrza Miasta  Kudowa Zdrój
z dnia 23 lipca 2010 roku

               
 w  sprawie: rozłożenia na raty należności czynszowych
           
               Na podstawie § 7 uchwały Nr  XXIV/166/08 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie : szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
zarządzam co następuje:

                                                       
§ 1

 

1. Rozkładam na 14 rat należność Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej z tytułu opłat czynszowych – ochrona danych osobowych.
2. Ustalam  13 rat począwszy od sierpnia 2010 roku po 1.000,00 zł każda, ostatnia rata 14 rata w kwocie 318,35 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzadzenie nr 139/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.07.2010 11:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.07.2010 11:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 11