ZARZĄDZENIE NR 144/10
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 05 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 czerwca 2007 roku z późn.zm.


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego dla zadania pn.: „Budowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych „Nad Potokiem” w Kudowie-Zdroju, pod względem oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Roman Smolnicki              - przewodniczący komisji
2. Artur Bombik                    - członek komisji
3. Jarosław Smoleński         - członek komisji
4. Marek Kot                         - sekretarz

 

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 144/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.08.2010 07:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.08.2010 07:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 11