Zarządzenie nr 145/10

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 05 sierpnia 2010 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa - Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego n/w nieruchomości bez zabudowań, położone w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Słone, księga wieczysta Kw. nr 61790 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne:


  1.działka nr 698/24 (AM-7) o pow.897m2
  2.działka nr 698/25 (AM-7) o pow.814m2
  3.działka nr 698/26 (AM-7) o pow.805m2
  4.działka nr 698/27 (AM-7) o pow.807m2
  5.działka nr 698/28 (AM-7) o pow.780m2
  6.działka nr 698/29 (AM-7) o pow.1242m2
  7.działka nr 698/30 (AM-7) o pow.1076m2
  8.działka nr 698/31 (AM-7) o pow.872m2
  9.działka nr 698/32 (AM-7) o pow.1072m2
10.działka nr 698/33 (AM-7) o pow.1079m2
11.działka nr 698/34 (AM-7) o pow.973m2
12.działka nr 698/35 (AM-7) o pow.1067m2
13.działka nr 698/36 (AM-7) o pow.866m2
14.działka nr 698/37 (AM-7) o pow.1002m2
15.działka nr 698/38 (AM-7) o pow.748m2
16.działka nr 698/39 (AM-7) o pow.706m2
17.działka nr 698/40 (AM-7) o pow.731m2


§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 145/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.08.2010 07:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.08.2010 07:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 14