ZARZĄDZENIE NR 137/10
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 23 lipca 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 czerwca 2007 roku z późn.zm.


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego dla zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24” pod względem oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Roman Smolnicki                - przewodniczący komisji
2. Marek Kot                          - sekretarz
3. Jarosław Smoleński          - członek komisji
4. Artur Bombik                     - członek komisji.


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 137/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.07.2010 08:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.07.2010 08:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 11