KWARTALNA INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ
ZA OKRES OD 01.01.2010 DO DNIA 30.06.2010

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz. 1240 ) Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kudowa Zdrój do dnia 30.06.2010 roku.

I.    Zrealizowane dochody wyniosły 15.845.485,87 zł. co stanowi 42,95 % rocznego planu.

Wykonanie dochodów gminy wg ich struktury:


II.    Zrealizowane wydatki wyniosły 13.557.058,41 zł , co stanowi 34,93 % rocznego planu.

Wykonanie wydatków gminy wg ich struktury:III.    Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowiąca nadwyżkę budżetu wyniosła  2.288.427,46 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego:


IV.    Stan zadłużenia gminy na 30.06.2010 roku wyniósł  8.186.711,51 zł w tym:
  • z tytułu kredytów i  pożyczek długoterminowych – 7.233.500,00 zł,
  • z tytułu kredytów krótkoterminowych – 0,00 zł, 
  • z tytułu zobowiązań wymagalnych  - 953.211,51 zł.
V.    Gmina nie udzieliła kredytów ani poręczeń.
VI.    Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych – 0,00 zł.
VII.    Zobowiązania wymagalne samorządowych instytucji kultury – 0,00 zł.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2010 do dnia 30.06.2010
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:30.07.2010 09:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:25.08.2010 09:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 223