Zarzadzenie nr 148/10

 

Zarządzenie Nr 148/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 11 sierpnia 2010 roku


w sprawie :  powołania komisji przetargowej


 Na podstawie art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) i § 8 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207, poz.2108)  zarządza się  co następuje :

 

§ 1

 

Powołuje się komisję przetargową do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w składzie:

1. Małgorzata Rytelewska            - Przewodniczący Komisji
2. Zygmunt Gaździak                   - Członek Komisji
3. Hanna Jędrzejewska               - Członek Komisji
4. Iwona Biernacik                       - Członek Komisji.

 

§ 2

 

W pracach komisji będzie brać udział radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miasta z głosem doradczym.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 136/10 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca 2010  roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzadzenie nr 148/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2010 10:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż