Zarządzenie nr 151/10

 

Zarządzenie nr 151/10

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 19 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:


§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:

obręb Zakrze    -     ul. Zdrojowa 18/1a
                                działka nr 227/2 (AM-5) o pow.2135m2
                                księga wieczysta Kw. nr 51353

   
§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 151/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2010 11:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż