Zarządzenie nr 162/10
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 10 września 2010 roku

 

w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa - Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Jakubowice, składającej się z działki nr 246/3 (AM-8) o pow.548m2, księga wieczysta Kw. nr SW1K/00081034/7.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy Kudowy – Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 162/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.09.2010 10:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.10.2010 12:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 82