Zarządzenie nr 164/10
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
 z dnia 20 września 2010 roku

 

w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa - Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Stary Zdrój, składającej się z działki nr 150/1 (AM-7) o pow.61m2, księga wieczysta Kw. nr 69293.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy Kudowy – Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 164/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.09.2010 10:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.10.2010 12:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 63