U C H W A Ł A  NR LVIII/379/10
Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju
z dnia 29 września 2010 roku

 
w sprawie:  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.
 
                    Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2010 roku o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240  z późn..zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 
§ 1

 

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVIII/379/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2010 13:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2010 13:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 43