Zarządzenie Nr 189/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 25 października 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

 

 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 10,00 zł + 22% VAT za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Zakrze (AM-5) oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 189/11 o powierzchni 28,0 m2 z przeznaczeniem na dojazd i grunt pod garażem.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 189/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.10.2010 10:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.10.2010 10:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 54