Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2010

 

Zarządzenie Nr 190/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Zarządzenie Nr 191/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 192/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 193/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 194/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 195/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie: zmniejszenia miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 196/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 197/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 198/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie: zmniejszenia miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 199/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie:  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 200/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Zarządzenie Nr 201/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Zarządzenie Nr 202/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 203/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie: ewidencji wydatków strukturalnych w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój oraz zasad sporządzania sprawozdań Rb-WS

Zarządzenie Nr 204/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 205/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie: zmniejszenia miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 206/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie:  określenia formy, przedmiotu i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) w sprawie zmiany uchwały nr LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"

Zarządzenie Nr 207/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok


Zarządzenie Nr 208/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 grudnia 2010 roku w  sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 209/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 210/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 211/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 212/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie: zmniejszenia miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 213/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie: przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 214/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Zarządzenie Nr 215/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 216/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 217/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek i kosztów procesu

Zarządzenie Nr 218/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie: umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2010 rok

Zarządzenie Nr 219/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Zarządzenie Nr 220/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 221/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 223/10

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 rokuw sprawie: ustalenia wysokości  miesięcznego czynszu najmu

Zarządzenie Nr 224/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Zarządzenie Nr 225/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedur systemu kontroli zarządczej obowiązujących w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju oraz procedur kontroli zarządczej dotyczącej kontroli podległych jednostek organizacyjnych


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2010
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.11.2010 08:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.09.2015 08:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 201