Uchwała Nr LIX/396/10
Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia  27 października 2010 roku

 

w sprawie : rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

 

 Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. nr 142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:


§ 1


Rada Miejska Kudowy-Zdroju po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej z dnia 12 października 2010 roku uznaje za bezzasadną skargę Pana Michela Torczynowicza z dnia 20 września 2010 roku na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIX/396/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.11.2010 13:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.11.2010 13:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 90