Uchwała Nr I/1/10
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 01 grudnia  2010 roku

 

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju.


 Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje :


§ 1

 

Na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy Zdroju w wyniku głosowania tajnego wybrana została  radna Łucja Rachuba.


§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 


Załącznik do uchwały Nr I/1/2010
stanowi protokół Komisji Skrutacyjnej
z dnia 12 grudnia 2010 roku w sprawie :
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR I/1/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.12.2010 11:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.12.2010 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 128