Uchwała Nr I/2/10
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju
z dnia 01 grudnia 2010 roku

 

w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju.

 


 Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje :


§ 1

 

Na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju w wyniku głosowania tajnego wybrany został radny Andrzej Kanecki.


§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 


Załącznik do uchwały Nr I/2/10
stanowi protokół Komisji Skrutacyjnej
z dnia  01 grudnia 2010 r. w sprawie :
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR I/2/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.12.2010 12:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.12.2010 12:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 89