Uchwała Nr III/9/10
Rady Miejskiej  Kudowy- Zdroju
z dnia 23 grudnia 2010 roku


w sprawie : powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.


 Na podstawie  art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. nr 142 poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Miejskiej w następującym składzie osobowym:

 

I. KOMISJA REWIZYJNA:

1. Wojciech Biernacik
2. Elżbieta Marecka - Szydło
3. Marian Mrowiec
4. Maciej Turoń
5. Zofia Wolińska

 

II. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH:     

1. Anna Grzegorzewska
2. Wiktor Gucz
3. Grażyna Janiszewska
4. Tadeusz Szełęga

 

III. KOMISJA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ, PROMOCJI I UZDROWISKA:

1. Anna Grzegorzewska
2. Andrzej Kanecki
3. Łucja Rachuba

 

IV. KOMISJA GOSPODARCZO - EKONOMICZNA:

1. Wojciech Biernacik
2.  Wiktor Gucz
3. Grażyna Janiszewska
4. Andrzej Kanecki
5. Elżbieta Marecka – Szydło
6. Marian Mrowiec
7. Anna Mróz
8. Mirosław Olejarz
9. Mariusz Oleśko
10. Tadeusz Szełęga
11. Maciej Turoń
12. Zofia Wolińska
13. Teresa Żulińska

 

V. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU :

1. Anna Mróz
2. Mirosław Olejarz
3. Mariusz Oleśko
4. Teresa Żulińska


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR III/9/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.12.2010 12:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.12.2010 12:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 54