Protokół nr LV/10 z dnia 27 maja 2010 roku

 

PROTOKÓŁ Nr LV/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 maja 2010 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  15.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  19.45


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:

 

1. Wojciech Biernacik                               - nieobecność usprawiedliwiona
2. Adam Ziembiński                                  - nieobecność usprawiedliwiona

 

Ad.1)

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej i przywitanie zaproszonych gości.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta.
3. Wręczenie Honorowych Obywatelstw Miasta Kudowy-Zdroju.
4. Wręczenie Nagród Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.
5. Występ kudowskiego chóru „Sta Allegro”.
6. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej.
7. Wręczenie pucharów wyróżnionym w „XVIII półmaratonie polsko – czeska dwudziestka”.
8. Prezentacja multimedialna „Co w naszej gminie”.
9. Występ kudowskiej Orkiestry Zdrojowej.
10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
11. Poczęstunek – Sala Lustrzana sanatorium Polonia.

Przewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
- przystąpienia do opracowania „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2001 – 2015”,
- w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa- Zdrój na 2010 rok.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej i przywitanie zaproszonych gości.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta.
3. Wręczenie Honorowych Obywatelstw Miasta Kudowy-Zdroju.
4. Wręczenie Nagród Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.
5. Występ kudowskiego chóru „Sta Allegro”.
6. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej.
7. Wręczenie pucharów wyróżnionym w „XVIII półmaratonie polsko – czeska dwudziestka”.
8. Prezentacja multimedialna „Co w naszej gminie”.
9. Występ kudowskiej Orkiestry Zdrojowej.
10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- przystąpienia do opracowania „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2001 – 2015”,
- w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa- Zdrój na 2010 rok.
11. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
12. Poczęstunek – Sala Lustrzana sanatorium Polonia.

 

Przy obecności 13 radnych na sali jednogłośnie przyjęto w/w porządek obrad.

 

Ad.2)

Przewodniczący Rady dokonał podsumowania 20 lat funkcjonowania samorządu miejskiego Kudowie-Zdroju. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta podsumowując osiągnięcia ostatnich 20 lat.
Przewodniczący Rady, Wiceprzewodnicząca Rady oraz Burmistrz Miasta wręczyli pamiątkowe medale osobom, które pracowały w samorządzie kudowskim dwie i więcej kadencji. Byli to: Zbigniew Dąbrowski, Wojciech Biernacik, Bogusław Burger, Andrzej Kowalik, Henryka Szafrańska, Jan Kamiński, Anna Norowska-Kieca, Łucja Rachuba, Renata Brodziak, Tomasz Koczot, Paweł Koczot , Zygmunt Gaździak, Grażyna Janiszewska, Marian Mrowiec.

 

Ad.3)  

Przewodniczący Rady przedstawił sylwetki nowych Honorowych Obywateli Miasta Kudow-Zdroju  i wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Henryką Szafrańską  oraz Burmistrzem Miasta wręczyli Honorowe Obywatelstwa panom Bogusławowi Jakubczakowi, Bronisławowi Kamińskiemu i Tadeuszowi Pecynie przyznane uchwałami Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

 

Ad.4)

Burmistrz Miasta wręczył przyznane przez siebie nagrody w dziedzinie  gospodarki, kultury, sztuki i lokalnego życia społecznego następującym osobom: Helena Żełubowska, Jadwiga Pokrzywa,  Anna Norowska-Kieca, ks. Romuald Brudnowski, Stanisław Chiliński, Tadeusz Dub, Kazimierz Ferenz, Władysław Fugowski, Richard Van Heuven, Marian Klauza, Adam Lis, Mieczysław Łopatka, Tadeusz Szełęga, Jerzy Szymańczyk, Sławomir Pietras, Leon Żełubowski.

 

Ad.5)

Występ kudowskiego chóru „Sta Allegro”.
Zastępca Burmistrza Miasta pan Piotr Maziarz oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pani Grażyna Janiszewska wręczyli  stypendia Rady Miejskiej.

 

Ad.6)

Przewodniczący Rady oraz radna Grażyna Janiszewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wręczyli stypendia  Rady Miejskiej następującym uczniom kudowskich szkół:

Kategoria stypendia sportowe:
1. Dominika Jesionowska, kl. IV, SP nr 3 – II m. Dolnośląska Liga Pływacka, Wrocław, II m. Zawody Pływackie o puchar prezydenta miasta Jelenia Góra, III m. Międzynarodowe zawody pływackie pogranicza, Jelenia Góra, IV m. Dolnośląska Liga Pływacka Szkół Podstawowych, Wrocław. 
2. Karolina Żurek, kl. IIb gimnazjum, ZSP – I m. w Turnieju o Puchar Burmistrza Krapkowic w zapasach, I m. Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Kudowy-Zdroju, II m. w IX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Święta Niepodległości Dzierżoniów, II m. międzynarodowym turnieju zapaśniczym o puchar wójta Lewina Kłodzkiego
3.  Wiktor Gałecki, kl. IIb gimnazjum, ZSP – XI m. Zimowe Mistrzostwa Polski 15-latków w pływaniu.
4.  Adriana Hofman, kl. II gimnazjum, ZSP – III m. w Zimowych Mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego w pływaniu, V m. w Zimowych Mistrzostwach Polski 15-latków na 50 i 100 metrów, Certyfikat PZP powołana w skład Kadry Narodowej Juniorek Młodszych 14 lat.
5. Karol Dubaniewicz, kl. Va SP 2 ZSP – I m. w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego w sztafetach pływackich chłopców, IV m. w finale strefy wałbrzyskiej sztafety pływackie chłopców, III m. w pływaniu w Nachodzie
6.  Mateusz Gałecki, ULKS Wodny Świat, kl. IVa SP 2 ZSP – I m. w Dolnośląskiej Lidze Pływackiej Szkół Podstawowych  Wrocław, I m. w Dolnośląskiej Lidze Pływackiej Szkół Podstawowych  Wrocław, I m. w Dolnośląskiej Lidze Pływackiej Szkół Podstawowych  Wrocław,
Kategoria stypendia naukowe:
7.  Magdalena Frysiak kl. IIIb gimnazjum, ZSP – udział w : X dolnośląskim konkursie „zDolny Ślązak Gimnazjalista” w części humanistycznej, przyrodniczej i matematyczno-fizycznej, III etapie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Z historią Polski na co dzień”, V edycji Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Test Historia Plus” Oxford, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny 2010”, Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego „Golden Own”, Okręgowym Konkursie Języka Angielskiego (Nowa Ruda), VII Ogólnopolskim Konkursie Ładnego Pisania.
8. Michał Maciejny kl. III b gimnazjum ZSP – udział w: V edycji Międzynarodowego Konkursu Historycznego :Test Historia Plus” Oxford, X dolnośląskim konkursie dla uczniów szkół gimnazjalnych „zDdolny Ślązak Gimnazjalista” w części humanistycznej, przyrodniczej i matematyczno-fizycznej, ogólnopolskim informatycznym „Jan Paweł II – życie jest cenne, doceń je” (Olimpus), Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny 2010”. Zakwalifikował się do : finały Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego – historia alternatywna – „Z historią Polski na co dzień” (16 miejsce w Polsce), powiatowego konkursu „zDdolny Ślązak Gimnazjalista” blok przyrodniczy.
9. Justyna Szablewska, kl. IIIb gimnazjum, ZSP – udział w konkursach: III etapie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Z historią Polski na co dzień”, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Ocal okruchy historii-młodzież buduje muzea”, V edycji Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Test Historia Plus” Oxford, Ogólnopolskim konkursie na komiks inspirowany bitwą pod Grunwaldem „Z Wawelu pod Grunwald – na 600-lecie Bitwy”, X dolnośląskim konkursie „zDolny Ślązak Gimnazjalista” w części humanistycznej, przyrodniczej i matematyczno-fizycznej, Ogólnopolskim „Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II” (Olimpu), Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny 2010”, Okręgowym Konkursie Języka Angielskiego (Nowa Ruda), VII Ogólnopolskim Konkursie Ładnego Pisania, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ortograficznej „Mistrz Ortografii”.
10.  Anna Spanier, kl. VIb SP 2 ZSP – finalistka ogólnopolskiego konkursu języka polskiego, etap rejonowy, zakwalifikowała się do etapu powiatowego Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego- zDolny Ślązaczek w roku 2009/2010
11.  Szymon Kulig, kl. Vb SP 2 ZSP – III m. w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Historii Polski, Wałbrzych.
12.  Jakub Koczot, kl. Va SP 2 ZSP – I m. w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Historii Polski, Wałbrzych,
13.  Łukasz Potoczny, kl. Vb SP 2 ZSP – udział w powiatowych eliminacjach „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, zakwalifikował się do etapu powiatowego.

 

Ad.7)

Radna Łucja Rachuba – koordynator ds. sportu oraz radny Mariusz Oleśko – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu   wręczyli medalistom - uczniom kudowskich szkół 24 puchary ufundowane przez radnych Rady Miejskiej biegu „Mini Polsko- Czeska 20”, który odbył się 22 maja 2010 roku następującym osobom: Hanna Jarmołowicz, Aleksandra Laszkiewicz, Natalia Pękalska, Mateusz Agrasiński, Karol Drozd, Dawid Cygan, Anna Bogowska, Justyna Skowron, Emilia Burger, Mateusz Gałecki, Daniel Szostak, Karol Trzaskowski, Wiktoria Kandefer, Honorata Rzepa, Dawid Rusinko, Jędrzej Pawełczyk, Piotr Kapituła, Gabriela Gregorius, Justyna Gomółka, Diana Staszowian, Dariusz Berger, Arkadiusz Kamiński, Igor Gorczyński.

 

Ad. 8)

Występ kudowskiej Orkiestry Zdrojowej.

 

Ad.9)

Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadzone do porządku obrad dwa projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbyło się 26.05.2010 r.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie: przystąpienia do opracowania „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2001 – 2015”, a następnie poddał go pod głosowanie.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2001 – 2015”, została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010, a następnie poddał go pod głosowanie.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.10)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Ad.11)

Goście zaproszeni oraz radni  udali się na poczęstunek do Sali Lustrzanej sanatorium Polonia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr LV/10 z dnia 27 maja 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2010 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż