Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2011
 

Zarządzenie Nr 1/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2011 roku w sprawie: zasad wysyłania wiadomości poprzez Samorządowy Informator SMS

Zarządzenie Nr 2/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 3/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 4/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu najmu

Zarządzenie Nr 5/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 6/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 7/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 8/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 257/09 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie cen za usługi pogrzebowe i cmentarne

Zarządzenie Nr 9/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę rolną gruntu

Zarządzenie Nr 10/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 11/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 12/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 13/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 14/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 15/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 16/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 17/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 353/4 obręb Słone (AM-12)
Zarządzenie Nr 18/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie Nr 19/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 20/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 21/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Zarządzenie Nr 22/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej

 

Zarządzenie Nr 23/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy

Zarządzenie Nr 24/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu najmu

 

Zarządzenie Nr 25/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój na 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 26/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju 

Zarządzenie Nr 27/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 28/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 29/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 30/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie "Mój dom na medal"

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.01.2011 13:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.09.2015 08:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 172