Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2011

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2011
 

Zarządzenie Nr 1/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2011 roku w sprawie: zasad wysyłania wiadomości poprzez Samorządowy Informator SMS

Zarządzenie Nr 2/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 3/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 4/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu najmu

Zarządzenie Nr 5/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 6/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 7/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 8/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 257/09 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie cen za usługi pogrzebowe i cmentarne

Zarządzenie Nr 9/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę rolną gruntu

Zarządzenie Nr 10/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 11/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 12/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 13/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 14/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 15/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 16/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 17/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 353/4 obręb Słone (AM-12)
Zarządzenie Nr 18/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie Nr 19/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 20/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 21/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Zarządzenie Nr 22/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej

 

Zarządzenie Nr 23/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy

Zarządzenie Nr 24/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu najmu

 

Zarządzenie Nr 25/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój na 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 26/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju 

Zarządzenie Nr 27/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 28/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 29/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 30/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie "Mój dom na medal"

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2011
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2011 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.09.2015 08:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2015 12:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.07.2012 13:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.03.2011 08:42 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.03.2011 13:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 12:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 12:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 12:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 10:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 09:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 09:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 09:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 09:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 09:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 09:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 09:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 09:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 09:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 08:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 08:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 08:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 08:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 08:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 08:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 08:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2011 13:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2011 13:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2011 13:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2011 13:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2011 13:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2011 13:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2011 13:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2011 13:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2011 13:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.01.2011 13:04 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)