Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2011
 
 

Zarządzenie Nr 31/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 32/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 33/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Zarządzenie Nr 35/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 37/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 38/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie: zasad zamieszczania odsyłaczy lub/i informacji o podmiotach gospodarczych na stronie www.kudowa.pl

Zarządzenie Nr 39/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 40/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: umorzenia odsetek i  na raty zaległej kwoty czynszu dzierżawnego i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr 41/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 42/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 43/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 44/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu

Zarządzenie Nr 45/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty w czynszu  dzierżawnym

Zarządzenie Nr 46/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości  dodatkowego  czynszu  dzierżawnego

Zarządzenie Nr 47/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 48/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 49/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 50/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 51/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 52/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 53/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 54/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 55/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie: przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 56/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 57/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 58/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 59/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 60/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 61/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 62/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 63/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 64/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 65/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: określenia formy, przedmiotu i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2033 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia  sprawozdania z realizacji :paragramu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok".
Zarządzenie Nr 66/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 67/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 68/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 69/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych
Zarządzenie Nr 70/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Promocji Kultury i Sportu

Zarządzenie 71/11

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca  2011 r.w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2010 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 72/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 73/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury
Zarządzenie Nr 74/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 75/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

 Zarządzenie Nr 76/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2011 rokuw sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu  ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 77/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2011 rokuw sprawie: zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Miasta  w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 78/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2011 rokuw sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Zarządzenie Nr 79/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 kwietnia 2011 rokuw sprawie: udzielenia bonifikaty w czynszu  dzierżawnym

Zarządzenie Nr 80/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 kwietnia 2011 rokuw sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za  dzierżawę gruntu

Zarządzenie Nr 81/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 kwietnia 2011 rokuw sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 82/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 kwietnia 2011 rokuw sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 83/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 kwietnia 2011 rokuw sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 84/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 kwietnia 2011 rokuw sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 85/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 kwietnia 2011 rokuw sprawie: powołania Komisji  Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podsatwowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 86/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 kwietnia 2011 rokuw sprawie: przyjęcia darowizny udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu od osób fizycznych

Zarządzenie Nr 87/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 kwietnia 2011 rokuw sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własniść Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 88/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 kwietnia 2011 rokuw sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 89/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 kwietnia 2011 rokuw sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 90/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 kwietnia 2011 rokuw sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 91/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 rokuw sprawie: zmiany Zarządzenia nr 21/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych

Zarządzenie Nr 92/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2011 rokuw sprawie: ustalenia wysokosci należności za przejazd mężczyzn/kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej 2011 roku

Zarządzenie Nr 93/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2011 rokuw sprawie: zmiany zarządzenia nr 114/07 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury  

Zarządzenie Nr 94/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok  

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:10.03.2011 09:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.09.2015 08:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 324