Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2011

Zarządzenie Nr 95/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie:  zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Kudowa-Zdrój za 2010 rok

Zarządzenie Nr 96/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie:  regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju

Zarządzenie Nr 97/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 98/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 99/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie:  zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 100/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie:  zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 101/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie:  zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 102/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie:  udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2010 rok

Zarządzenie Nr 103/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 104/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 105/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 106/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie:  powołania przedstawicieli gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej sp. z o.o. Basen "Wodny Świat"

Zarządzenie Nr 107/11
B
urmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie:  powołania przedstawicieli gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o.

Zarządzenie Nr 108/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Zarządzenie Nr 109/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 110/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie:  cen za usługi komunalne

Zarządzenie Nr 111/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie:  harmonogramu kontroli zarządczej w 2011 roku

Zarządzenie Nr 112/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie:  zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 113/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie:  powołania komisji odbiorowej


Zarządzenie Nr 114/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 115/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 116/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie:  ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012

Zarządzenie Nr 117/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie:  wydawania informatora samorządowego

Zarządzenie Nr 118/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 119/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie:  nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 120/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie:  powołania zastępcy burmistrza

Zarządzenie Nr 121/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie:  procedur dotyczących pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 122/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie:  powołania zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój i Rozwoju Produktów Turystycznych

Zarządzenie Nr 123/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności za usługi opiekuńcze

Zarządzenie Nr 124/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Zarządzenie Nr 125/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 126/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie:  nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kudowie-Zdroju


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:10.05.2011 10:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 15:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 270