Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2011
 

 

Zarządzenie Nr 127/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lipca 2011 roku w sprawie:  nabycia prawa własności działki
Zarządzenie Nr 128/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lipca 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 129/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lipca 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 130/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lipca 2011  roku w sprawie:  zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
Zarządzenie Nr 131/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lipca 2011  roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 132/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lipca 2011  roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 133/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lipca 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 134/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 lipca 2011 roku w sprawie:  ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 135/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 lipca 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 136/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie:  ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 137/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 lipca 2011  roku w sprawie:  ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zarządzonych na dzień 18 września 2011 roku
Zarządzenie Nr 138/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 lipca 2011  roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 139/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 lipca 2011  roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 roku

Zarządzenie Nr 140/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 141/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie:  powołania zespołu do spraw restrukturyzacji Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju
Zarządzenie Nr 142/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
Zarządzenie Nr 143/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 144/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lipca 2011  roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 145/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lipca 2011  roku w sprawie:  powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zarządzonych na dzień 18 września 2011 roku
Zarządzenie Nr 146/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lipca 2011  roku w sprawie:  powołania stałej komisji ds.szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej
Zarządzenie Nr 147/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 lipca 2011  roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 roku
Zarządzenie Nr 148/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 lipca 2011  roku w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 149/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 sierpnia 2011  roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 150/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 sierpnia 2011  roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 151/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 sierpnia 2011  roku w sprawie:  umorzenia nieściągalnych zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 152/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011  roku w sprawie:  odroczenia terminu płatności należności za usługi opiekuńcze i rozłożenia jej na raty
Zarządzenie Nr 153/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 sierpnia 2011  roku w sprawie: udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2010 rok
Zarządzenie Nr 154/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 sierpnia 2011  roku w sprawie: udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2011 rok
Zarządzenie Nr 155/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 sierpnia 2011  roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej
Zarządzenie  156/11

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 sierpnia  2011 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.
Zarządzenie  157/11
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 sierpnia  2011 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Zarządzenie  158/11
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 sierpnia  2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy

Zarządzenie Nr 159/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 160/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 sierpnia 2011  roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 161/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 162/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie:  założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 r.
Zarządzenie Nr 163/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 164/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie:  umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej
Zarządzenie Nr 165/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie:  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju
Zarządzenie Nr 166/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011  roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 roku
Zarządzenie Nr 167/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011  roku w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 168/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie:  ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 169/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011  roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.07.2011 07:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 14:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 285