Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2011
 

 

Zarządzenie Nr 170/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 5 września 2011 roku w sprawie:  nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 171/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 7 września 2011 roku w sprawie:  nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 172/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 września 2011 roku w sprawie:  powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 173/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 września 2011 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Zarządzenie Nr 174/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 września 2011 roku w sprawie:  nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 175/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 176/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 177/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 178/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 179/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 180/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 181/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 182/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 183/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Zarządzenie Nr 184/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 października 2011 roku w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 185/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 października 2011 roku w sprawie: określenia formy, przedmiotu i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"

Zarządzenie Nr 186/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 października 2011 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 187/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 października 2011 roku w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 188/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 października 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 189/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 października 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 190/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 października 2011 roku w sprawie: sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 191/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Zarządzenie Nr 192/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2011 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 193/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października  2011 roku w sprawie:  ustalenia wysokości jednorazowej opłaty

Zarządzenie Nr 194/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2011 roku w sprawie:  nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 195/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 196/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 197/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 października 2011 roku w sprawie: ustalenia indywidualnej stawki czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 198/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: powołania zespołu monitorującego

Zarządzenie Nr 199/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 Zarządzenie Nr 200/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej Projektu "Poprawa  standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 

Zarządzenie Nr 201/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 202/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 203/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 października 2011 roku w sprawie: ustalenia ceny 1 m2  powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu 
Zarządzenie Nr 204/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: ustalenia indywidualnej stawki czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 205/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: udzielenia ulgi w postaci odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu za lata 2009 - 2011 

Zarządzenie Nr 206/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 października 2011 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Zarządzenie Nr 207/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 października 2011 roku w sprawie:  zmian y wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:06.09.2011 12:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 14:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 205