Zarządzenie nr 208/11

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 03 listopada 2011 roku

 

w sprawie: zbycia udziału w części wspólnej budynku i oddania udziału w współużytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej  własność gminy Kudowa -  Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia udział w pomieszczeniu sanitarnym stanowiącym część wspólną budynku i oddaje się udział w współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 218 (AM-9) o pow.410m2, księga wieczysta Kw. nr SW1K/00042056/2, położonej przy ul. Zdrojowej 38, w obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa - Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie na rzecz właściciela lokalu nr 4.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie ne 208/11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.11.2011 12:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.11.2011 12:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 63