Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2011
 

 

Zarządzenie Nr 208/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie: zbycia udziału w części wspólnej budynku i oddania udziału w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej  własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 209/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 210/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 211/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 212/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 213/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 214/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 215/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08  listopada 2011 roku w sprawie: zasad umieszczania odsyłacza podmiotów świadczących usługi hotelarskie na stronie www.kudowa.pl  
Zarządzenie Nr 216/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: oddania w użyczenie sanitariatu  miejskiego położonego na części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2)
Zarządzenie Nr 217/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 218/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14  listopada 2011 roku w sprawie:  zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 219/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 220/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 221/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18  listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 222/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21  listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

 Zarządzenie Nr 223/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25  listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 77/11 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju 

Zarządzenie Nr 224/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25  listopada 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pana Jana Chryczyka obiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 225/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25  listopada 2011 roku w sprawie: powołania zespołu do spraw przejęcia umów
Zarządzenie Nr 226/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29  listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 227/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30  listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Zarządzenie Nr 228/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok
Zarządzenie Nr 229/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05  grudnia 2011 roku w sprawie: zmniejszenia miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 230/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29  listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 231/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14  grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu

Zarządzenie Nr 232/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 233/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie: odpłatnego zniesienia współwłasności części wspólnych budynku
Zarządzenie Nr 234/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Zarządzenie Nr 235/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 236/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 237/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok

Zarządzenie Nr 238/11

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju 
Zarządzenie Nr 239/11
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zarządzania ryzykiem  w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.11.2011 14:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 14:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 291