Zarządzenie Nr 216/11
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 10 listopada 2011 roku

 


w sprawie: oddania w użyczenie sanitariatu miejskiego położonego na części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2)

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres od dnia 01-09-2011 r. do dnia 30-06-2012 r. na rzecz BIURA TURYSTYCZNEGO „KUDOWA” Katarzyna Mrowiec sanitariat miejski położony w Kudowie-Zdroju na części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 216/11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.11.2011 12:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.11.2011 12:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 64