Zarządzenie nr 217/11
Burmistrza Miasta w Kudowie-Zdroju
z dnia 14 listopada 2011 r.

 

w sprawie:  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój  na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

 


 Na podstawie art. 230  art..233 i  art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  zarządzam  co następuje:

 

§ 1

 

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy  Kudowa-Zdrój  na 2012 rok jak w  załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 217/11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.11.2011 12:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.11.2011 12:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 134