Zarządzenie nr 224/11
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 25 listopada 2011 roku


W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pana Jana Chryczyka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


           Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póź. zm. ) zarządzam co następuje:

 

§ 1


W celu przeprowadzenia egzaminu Pana Jana Chryczyka  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje się w skład Komisji Egzaminacyjnej następujące osoby:

1. Elżbietę Ubik           - przedstawiciela organu prowadzącego
                                     - przewodniczący
2. Annę Klempous       - przedstawiciela organu sprawującego nadzór
                                       pedagogiczny
3. Jerzego Łukasika     - dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
4. Agatę Pawłowską-Król   - eksperta z listy Ministra Edukacji i Nauki
5. Bogusławę Petrecką        - eksperta z listy Ministra Edukacji i Nauki

 

§ 2


Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza Miasta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 224/11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.11.2011 13:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.11.2011 13:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 77