ZARZĄDZENIE  NR  218/11
Burmistrza Miasta  Kudowy-Zdroju
z dnia 14 listopada 2011 roku


w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

          Na  podstawie  art. 30 ust. 2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. o samorządzie gminnym ( tj. z  2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.)  i art. 41  ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2007r. Nr 70, poz. 473) z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:


§ 1

 

Odwołuje się ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju członka Komisji Pana Sławomira Stasiaka.


§ 2

 

Powołuje się do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju Pana Krzysztofa Barana jako członka Komisji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 218/11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.11.2011 13:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.11.2011 13:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 126