Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2011

Zarządzenie Nr 1/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie:  zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy 
Zarządzenie Nr 2/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 3/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 4/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie:  nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 5/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie:  udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 6/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie:  udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie Nr 7/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 8/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 9/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 10/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 11/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki 
Zarządzenie Nr 12/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań 
Zarządzenie Nr 13/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 21/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych  
Zarządzenie Nr 14/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie:  oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 183 obręb Czermna (AM-7)  


Zarządzenie Nr 15/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 16/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu najmu
Zarządzenie Nr 17/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
Zarządzenie Nr 18/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
Zarządzenie Nr 19/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 20/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności za wywóz nieczystości stałych

Zarządzenie Nr 21/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 22/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 23/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 24/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2012 roku
Zarządzenie Nr 25/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej ne 3 w Kudowie-Zdroju
Zarządzenie Nr 26/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 27/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 28/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 29/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie: ustalenia składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowa-Zdrój o nazwie "Mój dom na medal"

Zarządzenie Nr 30/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 31/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 32/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego działki
Zarządzenie Nr 33/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego działki
Zarządzenie Nr 34/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 35/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 36/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 37/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zapłaty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 38/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 39/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju 

Zarządzenie Nr 40/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
Zarządzenie Nr 41/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: rozłożenia na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2012
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:11.01.2012 09:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 14:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 276