Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II


W ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Kultura i turystykaDziałania przeprowadzone w ramach projektu przywróciły historyczny charakter obiektu, odtwarzając zabytkowy układ urbanistyczny Parku z drugiej dekady XX wieku. Zakres prac przewidziany na lata 2004 – 2007 objął: modernizację układu drogowego alejek parkowych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, zabiegi chirurgii drzew, nasadzenia zieleni, modernizację oświetlenia Parku oraz modernizację urządzeń wodnych

Całkowity koszt projektu:   5 629 454 PLN
Środki unijne:                     3 830 573 PLN
Budżet państwa:                 1 554 400 PLN
Wkład z budżetu gminy         244 481 PLN
Modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko-czeską trasą rowerową T. G. Masaryka Odcinek ul. Graniczna w Kudowie Zdroju

W ramach IW Interreg III A Czechy Polska, Działanie 1.1Działania podjęte w ramach projektu doprowadziły do modernizacji Alei Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Buczka do turystycznego przejścia granicznego. Zakres prac objął: wprowadzenie separacji ruchu pojazdów i pieszych, likwidację zwężeń, modernizację nawierzchni, poprawę systemu odwodnienia. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na ruch turystyczny i usprawniła dostęp do licznych atrakcji turystycznych na ul. Czermna i Pstrążna.

Całkowity koszt projektu:      750 727  PLN
Środki unijne:                         522 769 PLN
Wkład z budżetu gminy          227 958 PLNModernizacja Skansenu Ludowego ul.Pstrążna w Kudowie Zdroju
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 Rozwój lokalnyDziałanie podjęte w ramach projektu doprowadziły do modernizacji przestrzeni Skansenu i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej.
Zakres prac objął: rekonstrukcję wiatraka, rewaloryzację systemu alejek na terenie skansenu wraz z odwodnieniem, wykonanie 42 miejsc parkingowych o utwardzonej nawierzchni, niwelację 4 słupów napowietrznej linii energetycznej i zamianie jej na linię ziemną.

Całkowity koszt projektu:       718 660 PLN
Środki unijne:                         356 612 PLN
Budżet państwa:                      47 548 PLN
Wkład z budżetu gminy          314 500 PLNOdbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie ZdrojuW ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 Rozwój lokalnyDziałanie podjęte w ramach projektu doprowadziły do odrestaurowania Hali Spacerowej częściowo zniszczonej w wyniku katastrofy budowlanej. Zakres prac objął: odbudowę części zawalonej, remont części istniejącej, wymiana nawierzchni pod Halą.

Całkowity koszt projektu:       1 125 060 PLN
Środki unijne:                            613 946 PLN
Budżet państwa:                         84 259 PLN
Wkład z budżetu gminy             408 853 PLNUtworzenie Centrum Edukacji Etnologicznej Pogórza Sudeckiego w Muzeum-Skansenie w Kudowie Zdroju Rozwój współpracy sieciowej pomiędzy polskimi i czeskimi ośrodkami muzealno - badawczymi.W ramach IW Interreg III A Czechy Polska, Działanie  2.3
Działania pojęte w ramach projektu doprowadziły do utworzenia Centrum Edukacji Etnologicznej, obejmującego swoim działaniem badanie regionu pod kątem ekologicznym, historycznym i kulturalnym oraz będącego inicjatorem współpracy sieciowej pomiędzy organizacjami i ośrodkami badawczymi. Zakres działań objął przeprowadzenie remontu dachu budynku Kuźni, przeprowadzenie dwóch  polsko- czeskich programów naukowych.

Całkowity koszt projektu:        125 749 PLN
Środki unijne:                            94 312 PLN
Wkład z budżetu gminy            31 437  PLNTrasy rowerowe na Pograniczu KłodzkimW ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej  i Rzeczypospolitej Polskiej 2007 – 2013

W ramach projektu partner polski (Kudowa Zdrój) i trzech partnerów czeskich (Nachod, Vysoka Srbska i Hronov) zmodernizują w sumie 5 odcinków tras rowerowych wchodzących w skład sieci polsko-czeskich tras o znaczeniu regionalnym.
W ramach projektu Kudowa Zdrój zrealizuje dwie inwestycje:
- modernizację ul. Brzozowie.
-  modernizację ul. Słone.

Całkowity koszt projektu:    3 409 855,36 PLN
Środki unijne:                      2 898 377,06 PLN                    
Wkład z budżetu gminy:       511 478,30 PLN      Czesko - polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu KłodzkimW ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej  i Rzeczypospolitej Polskiej 2007 – 2013Odcinek ul. Chrobrego przed modernizacją.


Aby udostępnić atrakcje turystyczne, w które obfituje region pogranicza oraz poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu, partnerzy projektu uzgodnili koniczność realizacji inwestycji obejmującej modernizację 6 odcinków najbardziej  problematycznych dróg. W wyniku realizacji projektu nastąpi rekonstrukcja infrastruktury drogowej obejmującej również chodniki, oświetlenie, remont nawierzchni i systemy odwodnienia.
W ramach projektu Kudowa Zdrój zrealizuje dwie inwestycje
- modernizację ul. Chrobrego.
- modernizację odcinka ul. Kościuszki.

Całkowity koszt projektu:    7 429 847,10 PLN
Środki unijne:                      6 315 370,03 PLN                     
Wkład z budżetu gminy:       1 114 477,07 PLN       
   
U nas - współparaca bibliotek miast
Hronova i Kudowy ZdrojuW ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republiki Czeskiej  i Rzeczypospolitej Polskiej 2007 – 2013


Biblioteki miast Kudowy Zdroju i Hronova, poprzez stworzenie stałych narzędzi współpracy i aktywności, chcą przyczynić się do głębszego poznawania kultury sąsiada, jego języka (co jest ważne przy otwartym rynku pracy). Stworzona zostanie również oferta edukacyjna dostępna dla młodzieży szkolnej.
Przedmiotem projektu będzie: remont pomieszczeń bibliotek, ich doposażenie oraz przeprowadzenie wspólnego programu wydarzeń kulturalnych.

Całkowity koszt projektu:    668 192,46 PLN
Środki unijne:                      567 963,60 PLN                    
Wkład z budżetu gminy:       100 228,86 PLN

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Inwestycje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:19.11.2008 14:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:19.11.2008 15:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 244