Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2012
 
Zarządzenie Nr 42/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie:  nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 43/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie:  zmiany zarządzenie nr 152/11 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności  za usługi opiekuńcze
Zarządzenie Nr 44/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie:  umorzenia nieściągalnych zaległości z tytułu wywozu nieczystości stałych 
Zarządzenie Nr 45/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 46/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 47/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 48/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 49/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 50/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 51/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 52/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 53/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie:  odroczenia terminu płatności należności z tytułu czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 54/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 55/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 56/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 57/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 58/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie:  jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu  
Zarządzenie Nr 59/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie:  ogłoszenia konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych   
Zarządzenie Nr 60/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej   
Zarządzenie Nr 61/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej  
Zarządzenie Nr 62/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności za wywóz nieczystości stałych  
Zarządzenie Nr 63/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 64/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 65/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 66/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 67/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 68/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 69/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie:  określenia formy, przedmiotu i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) dotyczących projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok"

Zarządzenie Nr 70/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie nr 71/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie : umorzenia odsetek i rozłożenia na raty zaległej kwoty czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 72/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 73/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 74/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 75/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 76/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 77/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 78/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 79/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 80/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 81/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 82/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 83/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 84/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 85/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 86/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 87/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 88/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie:  przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 89/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na  2012 rok

Zarządzenie Nr 90/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 91/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie Nr 92/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie:  przyjęcia "Zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2012/2013" 
Zarządzenie Nr 93/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 kwietnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu najmu
Zarządzenie Nr 94/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie Nr 95/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 96/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 97/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 98/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 99/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 100/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie:  przyjęcia Strategii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju na lata 2012 - 2020
Zarządzenie Nr 101/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie: udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, za 2012 rok  
Zarządzenie Nr 102/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok  
Zarządzenie Nr 103/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie: powołania zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój i Rozwoju Produktów Turystycznych
Zarządzenie Nr 104/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia  
Zarządzenie Nr 105/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal socjalny   
Zarządzenie Nr 106/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie Nr 107/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 108/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 109/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2012
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.03.2012 09:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 14:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 257