Zarządzenie Nr 100/2012
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 11 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie:  przyjęcia Strategii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju na lata 2012 - 2020


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) zarządza się co następuje:


§ 1

 

Przyjmuje się Strategię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju na lata 2012 – 2020 stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 100/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.04.2012 11:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.04.2012 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 78