Zarządzenie  Nr   101/12  
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój    
z dnia  13 kwietnia 2012 roku

      
                   
w sprawie :  udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu ,  za 2012 rok .
                   

              Na podstawie  § 6 pkt 1,3,4,5 uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr LX 412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany   w/w uchwały  zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Rozkładam na 2 raty zaległość  w kwocie 1.112,31 zł. z tytułu opłaty za użytkowanie   wieczyste gruntu za 2012 rok , w niżej podanych  kwotach i terminach płatności :

     Rata      Termin płatności            kwota                   Razem kwota
                                                          raty                        do zapłaty

       1.         31.05.2012 roku            556,16 zł.         =          556,16 zł.
       2.         30.06.2012 roku            556,15 zł.         =          556,15 zł. 
 
    R a z e m   :                              1.112,31 zł.         =       1.112,31 zł.


Strażnicy – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowych w Polsce  05-830 Nadarzyn  ul. Warszawska 14.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia  powierzam  Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 101/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.04.2012 11:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.04.2012 11:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 65