Zarządzenie  Nr  112 /1

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  07 maja 2012 roku

      
                   
w sprawie:  udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu ,  za lata 2011 - 2012 rok .
                   

              Na podstawie  § 6 pkt 1,3,4,5 uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz Uchwały nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany  w/w uchwały zarządzam co następuje:

 

§ 1


Rozkładam na 20 rat zaległość w kwocie 688,42 zł. oraz odsetki w kwocie 39,24 zł. z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za lata 2011-2012  w niżej podanych kwotach i terminach płatności :

Rata Termin płatności          Kwota raty Kwota odsetek ustawowych Kwota do zapłaty
1.  25.05.2012 roku                         34,44 zł              2,00 zł.               36,44 zł.
2.  25.06.2012 roku                         34,42 zł.             2,00 zł.               36,42 zł.
3.  25.07.2012 roku                        34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
4.  25.08.2012 roku                        34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
5.  25.09.2012 roku                        34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
6.  25.10.2012 roku                        34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
7.  25.11.2012 roku                        34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
8.  25.12.2012 roku                        34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
9.  25.01.2013 roku                        34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
10.  25.02.2013 roku                      34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
11.  25.03.2013 roku                      34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
12.  25.04.2013 roku                      34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
13.  25.05.2013 roku                      34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
14.  25.06.2013 roku                      34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
15.  25.07.2013 roku                      34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
16.  25.08.2013 roku                      34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
17.  25.09.2013 roku                      34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
18.  25.10.2013 roku                      34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
19.  25.11.2013 roku                      34,42 zł.              2,00 zł.               36,42 zł.
20.  25.12.2013 roku                      34,42 zł.             1,24 zł.               35,66 zł.         
           R a z e m   :                       688,42 zł.            39,24 zł.            727,66 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia  powierzam  Skarbnikowi gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 112/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.05.2012 11:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.05.2012 11:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 44