Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2012
 
Zarządzenie Nr 110/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 maja 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 111/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 maja 2012 roku w sprawie:  ustalenia wysokości dodatkowego czynszu dzierżawnego 
Zarządzenie Nr 112/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 maja 2012 roku w sprawie:  udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu z lata 2011 - 2012
Zarządzenie Nr 113/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok
Zarządzenie nr 114/12
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 115/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 116/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 117/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 118/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 119/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej  
Zarządzenie Nr 120/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 121/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie:  cen za usługi cmentarne  
Zarządzenie Nr 122/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie:  regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone  
Zarządzenie Nr 123/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój   
Zarządzenie Nr 124/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie Nr 125/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 126/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie:  użyczenia sanitariatu miejskiego położonego na części nieruchomości oznaczonej  jako dz. nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2)
 Zarządzenie Nr 127/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie:  zamiany  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 128/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 129/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie:   powołania zespołu ds. opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Kudowy-Zdroju 
Zarządzenie Nr 130/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 131/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności za wywóz nieczystości stałych 

 

 

Zarządzenie Nr 132/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej  
Zarządzenie Nr 133/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy  
Zarządzenie Nr 134/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 135/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 136/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie:  zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Kudowa-Zdrój za 2011 rok 
Zarządzenie Nr 137/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej  

Zarządzenie Nr 138/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie:  ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 139/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok 

Zarządzenie Nr 140/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 141/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zapłaty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 142/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 143/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 144/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 145/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie:  przesunięcia terminu spłaty kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 146/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 147/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie:  ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju  

 Zarządzenie Nr 148/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie:  ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 149/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 150/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 151/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 152/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 154/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie:  umorzenia zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego i rozłożenia na raty 
Zarządzenie Nr 155/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie Nr 156/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  

Zarządzenie Nr 157/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej  

Zarządzenie Nr 158/12

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2012
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:21.05.2012 13:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 14:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 177