ZARZĄDZENIE NR 119/12
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 18 maja 2012 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 96/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17.05.2011 roku
w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju - zarządzam, co następuje:


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Zagospodarowanie Góry Parkowej w zakresie budowy bramy wejściowej oraz budowy ścieżki zdrowia, montażu ławek i koszy na śmieci, w ramach projektu: Zdrowie i relaks na Pograniczu” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Aneta Potoczna  - przewodniczący komisji 
2. Justyna Klich   - członek komisji 
3. Dorota Dąbrowska  - członek komisji 
4. Magdalena Spendowska - członek komisji 
5. Marek Kot   - sekretarz 


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 119/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.05.2012 11:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.05.2012 11:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 16