Zarządzenie nr 127/12

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do zamiany działkę bez zabudowań nr 149/10 (AM-4) o pow.711m2, księga wieczysta Kw. nr 83051/6 położoną w obrębie Nowy Zdrój, gmina Kudowa - Zdrój stanowiącą własność gminy Kudowa - Zdrój na działkę nr 149/7 i działkę nr 149/8 (AM-4) o łącznej pow.711m2, księga wieczysta Kw. nr 61153/1, położone w obrębie Nowy Zdrój, gmina Kudowa - Zdrój, której właścicielem są osoby fizyczne.

 

§ 2

 

Koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości jak również zamiany  t.j. opłatę notarialną i sądową strony będą ponosić po połowie.


§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy – Zdroju.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 127/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.06.2012 12:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2012 10:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 28