Zarządzenie nr 122/2012
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia   23 maja 2012 roku

 

w sprawie : regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul.Słone


 Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się  regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju położonego przy ul. Słone stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi  Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 122/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.05.2012 12:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.05.2012 12:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 73