ZARZĄDZENIE Nr 129/2012
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  31 maja 2012 roku

 

w sprawie: powołania zespołu  ds. opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Kudowy-Zdroju

 

 Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  ( Dz.U.  z 2011 r. Nr 24, poz.128 ) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1. W celu wykonania obowiązku gminy polegającego na realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  ( Dz.U.  z 2011 r. Nr 24, poz.128 ) powołuje się zespołu  ds. opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Kudowy-Zdroju na lata 2012 - 2017.

2. W skład zespołu wchodzą:
      1.Monika Miliszewska                     -   przewodnicząca
       2. Krzysztof Baran                         - członek
       3. Małgorzata Krawczyk                   - członek
      4. Barbara Kopeć                               - członek
      5. Jerzy Łukasik                                 - członek
      6. Katarzyna Oczkowska                - członek  
      7. Jadwiga Sulikowska – Śleziak       - członek 
      8. Elżbieta Ubik                                  - członek .

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz

Czesław Kręcichwost

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 129/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.06.2012 12:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.06.2012 12:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 42