Zarządzenie Nr 126/12
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie: oddania w użyczenie sanitariatu miejskiego położonego na części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2)

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres od dnia 01-05-2012 r. do dnia 31-12-2012 r. na rzecz BIURA TURYSTYCZNEGO „KUDOWA” Katarzyna Mrowiec sanitariat miejski położony w Kudowie-Zdroju na części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr  216/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie oddania w użyczenie sanitariatu miejskiego położonego na części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2).

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 126/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.05.2012 12:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.05.2012 12:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 14