Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2012

 

 
Zarządzenie Nr 159/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej  
Zarządzenie Nr 160/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie Nr 161/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok   
Zarządzenie Nr 162/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie:  umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania  należności dla Gminy Kudowa-Zdrój    
Zarządzenie Nr 163/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój     
Zarządzenie Nr 164/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 lipca 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności za wywóz nieczystości stałych    

Zarządzenie Nr 165/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 166/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej  

Zarządzenie Nr 167/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie:  ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013 
Zarządzenie Nr 168/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie:  ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów  
Zarządzenie Nr 169/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie:  powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin pana Bartłomieja Ubika ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   
Zarządzenie Nr 170/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju   
Zarządzenie Nr 171/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu najmu    

Zarządzenie Nr 172/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok   

Zarządzenie Nr 173/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 174/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 175/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie Nr 176/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie:  wyrażania zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie Nr 177/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie:  wyrażania zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie Nr 178/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie:  wyrażania zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie Nr 179/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie:  wyrażania zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie Nr 180/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie:  ustalenia wysokości stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania  
Zarządzenie Nr 181/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie:  ustalenia wysokości stawki zaliczki za gaz na potrzeby gospodarstw domowych
Zarządzenie Nr 182/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok   
Zarządzenie Nr 183/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie:  zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju 

Zarządzenie Nr 184/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie:  umorzenia odsetek oraz kosztów wezwania do zapłaty   
Zarządzenie Nr 185/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 186/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 187/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego    
Zarządzenie Nr 188/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia ceny 1 m2  powierzchni reklamy  
Zarządzenie Nr 189/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 190/12
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.
Zarządzenie Nr 191/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie:  założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok

 
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2012
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:03.07.2012 08:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 14:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 232