Zarządzenie Nr 157/12
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2012r.

 

w sprawie :  powołania komisji przetargowej.


 Na podstawie art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) i § 8 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.)  zarządza się  co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję przetargową do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w składzie:

1. Małgorzata Rytelewska            - Przewodniczący Komisji
2. Urszula Karpowicz                   - Członek Komisji.
3. Magdalena Ubik                       - Członek Komisji
4. Bernadeta Stasiak                     - Członek Komisji.

.
§ 2

 

W pracach komisji będzie brać udział radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miasta z głosem doradczym.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 189/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2011 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 157/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2012 11:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2012 11:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 38