Zarządzenie Nr 136/12
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 11 czerwca  2012 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Kudowa Zdrój za 2011 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 53 ustawy o rachunkowości (t. j. z 2009 roku Dz.U  Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. z 2001 roku , Dz.U nr 13, poz. 123 z późn. zm.) po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego za 2011 rok, Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój  zarządza, co następuje:


§ 1.


1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju  składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej zamykające się sumą bilansową w kwocie 79.264,47 zł i ujemnym wynikiem finansowym  w kwocie 55.855,44 zł.
2. Strata bilansowa zmniejsza fundusz jednostki.


§ 2.


1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej zamykające się sumą bilansową w kwocie 156.770,16 zł i  ujemnym wynikiem finansowym  w kwocie 7.905,40 zł.

2. Strata bilansowa zmniejsza fundusz jednostki.

 

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 136/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.06.2012 11:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2012 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 27