ZARZĄDZENIE NR 147/12
BURMISTRZA MIASTA KUDOWY – ZDROJU
z dnia 25 czerwca 2012 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.

 

Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z póź. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r., nr 50, poz. 398 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia polecam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu wynagradzania sprawuje Sekretarz Gminy.


§ 5

 

Uchyla się Zarządzenie nr 228/09 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 147/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:27.06.2012 13:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:27.06.2012 13:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 17