Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2012
 
Zarządzenie Nr 192/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 września 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 193/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 września 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 

Zarządzenie Nr 194/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 września 2012 roku w sprawie:  zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych  z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 

Zarządzenie Nr 195/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 września 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 196/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 września 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok  

Zarządzenie Nr 197/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 września 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  

Zarządzenie Nr 198/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 września 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie Nr 199/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 września 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 200/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 września 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 201/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 września 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 202/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 września 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 203/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 września 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym 
Zarządzenie Nr 204/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 września 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 

Zarządzenie Nr 205/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 października  2012 roku w sprawie:  określenia formy, przedmiotu i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"  
Zarządzenie Nr 206/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 października 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 207/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 października 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 208/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 października 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 209/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 października 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym 
Zarządzenie Nr 210/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 października 2012 roku w sprawie:  zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
Zarządzenie Nr 211/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 212/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 213/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie Nr 214/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 215/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 216/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 217/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 218/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 219/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 220/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 221/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 222/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego 
Zarządzenie Nr 223/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:  ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego 
Zarządzenie Nr 224/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 października 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 225/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 października 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 226/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 października 2012 roku w sprawie:  zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju 
Zarządzenie Nr 227/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 października 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 228/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 października 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 229/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 października 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 230/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 października 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 231/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 października 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 232/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 października 2012 roku w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2012
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:11.09.2012 10:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 14:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 221